IZI & Sfera Ebbasta ' Tutto Apposto'

Izi wearing IUTER PR1MO FW16 SOTF tee